Welke voorwerpen zijn verboden in het stadion?

Het is verboden voor houders van een toegangsbewijs of speciale toestemming, die zich bij de ingang van het stadion melden, evenals voor personen in het stadion, om onder andere de volgende voorwerpen binnen te brengen, binnen te laten brengen of in bezit te hebben:

  • Alcohol, drugs of stimulerende middelen,
  • Flessen, glazen, blikjes of andere vergelijkbare materialen gebruikt voor of bestemd om vloeistoffen of dranken in te houden,
  • Vaste, vloeibare of gasvormige projectielen of explosieven,
  • Ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,
  • Pyrotechnische apparaten zoals Bengaals vuur,
  • Elk wapen of gevaarlijk, scherp of stomp voorwerp dat als zodanig gebruikt kan worden,
  • Elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade te veroorzaken aan goederen en personen.

Behalve met toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke zijn dieren ook niet toegestaan in het stadion.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen